Η ζωή στα σπήλαια

Η ζωή στα σπήλαια

Σπήλαιο (βάραθρο) Κωνωπίνας Αιτωλοακαρνανίας Μέρος 1ο: (η ομάδα μας)Σπήλαιο (βάραθρο) Κωνωπίνας Αιτωλοακαρνανίας

Βάθος 20 μέτρα, θερμοκρασία την 15/2/2014 και ώρα 11 π.μ 15.5oC, υγρασία 98+%, διάμετρος ανοίγματος εισόδου περίπου 70 cm.

Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014 έγινε επίσκεψη του σπηλαίου – βαράθρου από τα μέλη της Εταιρείας Σπηλαιολογικών Ερευνών Θεσσαλίας «ΧΕΙΡΩΝ» Βασίλη Κατσούλη, Τσαγανού Ελένη, Αθηνά Ντάλλα, Θεόδωρο Ντόντο και από εμένα ως μέλος του Σπηλαιολογικού Ελληνικού Αθλητικού Συλλόγου Σ.ΕΛ.Α.Σ., με σκοπό την εξερεύνησή του και την καταγραφή ενδιαφερόντων επιστημονικών (βιολογικών και άλλων) ευρημάττων. Την 5μελή αποστολή μας υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Νώντας Τσαμποδήμος, ο κ. Κοθρούλας Παναγιώτης (το σπήλαιο βρίσκεται κάτω από τη σκάλα του σπιτιού του) καθώς και Κωνωπινιώτες που προσήλθαν στο άκουσμα της είδησης, για την επίσκεψη των Σπηλαιολόγων και τους οποίους ευχαριστούμε για την θερμή υποδοχή τους.
Η εξερεύνηση κράτησε αρκετές ώρες όπου μελετήθηκαν ενδελεχώς ο διάκοσμος και η βιολογία του Σπηλαίου, έγινε δε παράλληλα λεπτομερής χαρτογράφηση του χώρου.
Δεν είναι η πρώτη αποστολή στο σπήλαιο αυτό (πολλοί αξιόλογοι σπηλαιολόγοι το έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν) αλλά για μας είναι σημαντική διότι για πρώτη φορά συμμετέχουν 2 Αιτωλοακαρνάνες Σπηλαιολόγοι στην εξερεύνησή του (ο Βασίλης και εγώ).
Η ομορφιά του και η αξία του, από επιστημονική άποψη είναι μοναδική γιατί σε έναν σχετικά μικρό χώρο συναντάς μια πολύ μεγάλη ποικιλότητα στοιχείων.
Το βάραθρο είναι πάντα κλειστό όπως ήταν και πριν αποκαλυφθεί και έτσι η επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι ανύπαρκτη. Συνεπώς διατηρεί ανέπαφα όλα τα αρχικά χαρακτηριστικά του. Έχουμε έντονη σταγονορροή, πλήρη απομόνωση και άρα η φύση συνεχίζει να επιδρά στην εξέλιξη του σπηλαίου. (με εξαίρεση τις επισκέψεις των σπηλαιολόγων κάθε 10-12 χρόνια).
Η επεξεργασία των στοιχείων – δειγμάτων (που θα γίνει τις επόμενες ημέρες) καθώς και όλες οι φωτογραφίες και τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στους κατοίκους της περιοχής, στις τοπικές αρχές και φυσικά στο Υπουργείο Πολιτισμού στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος.
Κοινοποιώ μόνο μερικές από τις δικές μου φωτογραφίες πιστεύοντας πως ο τόπος μας είναι ένα αδιάκοπο, αξιοθαύμαστο εργαστήρι της φύσης …

Cave ( pit ) Konopinas Aetoloakarnanias

Depth of 20 meters , and temperature on 15.02.2014 at 11 am 15.5oC, 98 + % humidity , inlet opening diameter of about 70 cm.

The Saturday, February 15, 2014 visited the cave - abyss of the members of the Society of Speleological Research Thessaly "handheld" Claus Katsoulis Tsaganeas Helen, Athena Dallas, Theodore dodo and myself as a member of the Greek Speleological Society Sports S.EL.A.S . , to explore and record interesting scientific ( biological and other ) imaginative . The 5-member Our mission was welcomed by the President of the Local Community Mr Nodas Tsampodimos , Mr. Panagiotis Kothroulas ( cave located under the stairs of his house ) and Konopiniotes who went on hearing the news , for visiting cavers and why Thank you for the warm welcome .
The exploration lasted several hours where studied in detail the decoration and the biology of the cave , and were well alongside detailed mapping of the area .
It is the first mission in the cave (many notable cavers have visited in the past) but for us it is important because for the first time part 2 etoloakarnania Speleologists in exploration ( Bob and I ) .
The beauty and value from a scientific perspective is unique because in a relatively small space you come across a great diversity elements .
The abyss is always closed as it was prior to the discovery and so the impact of the external environment is lacking . Therefore keep intact all the original features. We have a strong drop flow , and hence complete isolation nature continues to impact the development of the cave . (excluding visits cavers every 10-12 years ) .
Data processing - samples (which will be the next day ) and all the photographs and the results will be communicated to local residents , local authorities and of course the Ministry of Culture in the Conservancy Paleoanthropology - Speleology of Southern Greece .
Notify only some of my own photos believing our place is a relentless , remarkable laboratory of nature ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.